Jaarlijks wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden álle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Ook dit jaar zal op donderdag 15 augustus de Lokale Herdenking in Amersfoort plaatsvinden op de volgende locatie:
De Sint-Franciscus-Xaveriuskerk – Het Zand 29, 3811 GB Amersfoort